SansBeam AKS

sansbeam_aks

หลังจากการออกแบบ Amsi ปี 2015 SansBeam ก็ตามออกมาเพื่อรองรับความสอดคล้องในการใช้งานที่คลอบคลุมอย่างเป็นวงกว้าง ทั้งการจัดวางตัวอักษรในรูปแบบเนื้อความ หรือ พาดหัว ก็สามารถจบได้ภายในครอบครัวฟอนต์เดียว

ภายใต้แนวคิดในการออกแบบ ‘Choose. Play. Repeat.’ ที่จะทำให้สนุกกับการเลือกใช้น้ำหนักที่มีจำนวนถึง 15 น้ำหนัก และ 2 สไตล์ (แบบเนื้อความ และ พาดหัว) ได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น ทำให้ข้อจำกัดในการทำงานทั้งหลายลดลง รวมถึงภาระในการตัดสินใจที่แคบลงด้วย

Download PDF
Designer : Stawix Ruecha
Release : May 2016
Contact / Price / WebFont Version : sale@stawix.com

EULA | VOL&DIS